ISBN No: 
ISBN 978-81-7434-161-7

उद्ध्वस्त खेडी, वैराण राने
पाण्याचा गैरवापर, दुष्काळाचे शापित गाणे
टपो-या कणसांसारखी मातीतली माणसे
आधुनिकीकरण, सहकार
अन् 'लोकशाय'चा फेरा

गावच्या काळया - पांढरीचे एका तपाचे तीन-तेरा
हाच पांगिराचा लोकविलक्षण पसारा!

पृष्ठसंख्या: 
206
किंमत: 
रु. 200
प्रथम आवृत्ती: 
1999
सद्य आवृती: 
March, 2014
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित