ISBN No: 
ISBN 978-81-7434-146-4

आपला समृध्द आणि प्रगत
मायदेश मागे सोडून
डॉ. आयडा वेलूरला आल्या.
धुळीने भरलेल्या, सततच्या
दुष्काळाने आणि म्हणून
दारिद्रयाने गांजलेल्या
भुकेकंगाल प्रदेशाला त्यांनी
आपलं म्हटलं. सलग पन्नास
वर्ष या प्रदेशाची दुखणी-खुपणी
निस्तरताना त्यांनी एक स्वप्न
उराशी बाळगलं. ते साकार
करीत असताना त्या या मातीत
मिसळून गेल्या.

एक होता कार्व्हर
या पुस्तकाच्या लेखिका
वीणा गवाणकर
यांचे एका दुर्लक्षित
विषयावरील पुस्तक –
डॉ. आयडा स्कडर

पृष्ठसंख्या: 
128
किंमत: 
रु. 110
प्रथम आवृत्ती: 
1999
सद्य आवृती: 
June, 1999
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित