ISBN No: 
978-81-7434-323-9

मानवी जीवनातले सत्य आणि सौंदर्य
शाश्वत रूपात शब्दबध्द करून ठेवणा-या
एका अलौकिक प्रतिभावंताची
प्रत्यक्ष भेट घडल्याचा
आनंद मिळवून देणारे पुस्तक-

पृष्ठसंख्या: 
225
किंमत: 
रु. 200
प्रथम आवृत्ती: 
2005
सद्य आवृती: 
July, 2008
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित