ISBN No: 
978-81-7434-259-1

‘एकटी‘ राहणारी बाई म्हणजे समाजाच्या मनात प्रचंड शंका !
तिचं वर्तन, तिचा दिनक्रम, तिच्याकडे येणारे-जाणारे लोक-
सगळयावर समाजाची बारीक नजर !

जिला स्वेच्छेनं एकटेपणानं जगायचंय किंवा जिच्यावर नाइलाजानं
एकटं जगण्याची वेळ आलीय, अशा स्त्रीची मन:स्थिती
समाजाला कशी कळणार ?

बहुतेक स्त्रिया लग्न करतात, म्हणून प्रत्येकीनं लग्न केलंच पाहिजे,
ह्या सक्तीच्या जीवनपध्दतीचं तिला ओझं होतंय, त्या विरोधात
तिला काही म्हणायचंय, ते ऐकण्याची तयारी समाज केव्हा दाखवणार ?

विधवेला, घटस्फोटितेला, अविवाहितेला सर्वांत अधिक दु:ख
आपणच देतो, हे इतर स्त्रियांना कधी समजणार ?

- एकटेपणानं जगणा-या स्त्रियांच्या मनाचा विषण्ण करणारा शोध.

पृष्ठसंख्या: 
168
किंमत: 
रु. 150
प्रथम आवृत्ती: 
2004
सद्य आवृती: 
February, 2013
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित