ISBN No: 
ISBN 978-81-7434-319-2

पाण्याच्या थेंबाशी
इमान असणारा हा माणूस
पाण्याच्या थेंबासारखा नितळ होता...

विलासराव जे म्हणत,
ते आज नाही,
तरी नजीकच्या भविष्यात
तुम्हांला एकावंच लागेल.
पाणी मोजूनच द्यावं लागेल!...

पृष्ठसंख्या: 
234
किंमत: 
रु. 180
प्रथम आवृत्ती: 
2005
सद्य आवृती: 
September, 2009
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित