ISBN No: 
ISBN 978-81-7434-203-4

काश्मीर :एक शापित नंदनवन
याच नावाच्या १९९५ साली प्रसिद्घ झालेल्या ग्रंथाची ही संक्षिप्त आवृती.
ग्रंथ संक्षिप्त केलेला असला तरी काश्मीर-समस्या मात्र वाढलेली आहे;
अधिकच गंभीर, स्फोटक बनलेली आहे!
या ग्रंथाचा हेतू काश्मीर-प्रश्न मुळात काय आहे व तो का सुटत नाही,
याचे सत्यकथन हा आहे.
 तेथील महाराजांना भारतात विलीन व्हावयाचे नव्हते,
हा प्रवाद खरा आहे काय?
 त्यांना पाकिस्तानात विलीन होण्याचा सल्ला भारताने का दिला होता?
 संस्थानांच्या विलीकरणाचे भारताचे धोरण कोणते होते?
 विलीन करून घेताना सार्वमताचे लेखी आकश्र्वासन का देण्यात आले?
 तरीही नंतर सार्वमत का घेतले गेले नाही?
 घटनेत ३७० कलम कसे व कशासाठी आले?
 पं. नेहरूंनी पंतप्रधान शेख अब्दुल्लांना कारागृहात का टाकले?
 तेथे अराजकाची व दहशतवादाची सुरूवात केव्हा झाली?

या व अशा अनेक प्रश्नांची खरी उत्तरे या ग्रंथात सापडतील. भरभक्कम
पुराव्यांनिशी यात मांडलेले दाहक सत्य कितीही अप्रिय वाटले तरी राष्ट्रासाठी
ते समजून घ्यावेच लागेल.
कोणत्याही राष्ट्रीय प्रश्नाच्या ख-या स्वरूपाचे अज्ञान हाच मूलत: एक
राष्ट्रीय शाप आहे. म्हणूनच काश्मीर हे ‘शापित नंदनवन’ ठरले आहे!

पृष्ठसंख्या: 
272
किंमत: 
रु. 250
प्रथम आवृत्ती: 
2001
सद्य आवृती: 
September, 2012
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित