’कविता पोटात वाढत असते तेच बरं असतं
ती तेव्हा आपली असते अन् तेच खरं असतं.
कविता जन्माला आली
की सापडते माणसांच्या तावडीत
अन् माणसाळते...’
एकीकडे हे सांगत असतानाच अंबरीश मिश्रांमधला कवी,
’कागदाच्या होड्यांनाही
अक्षरांची अपूर्वाई
र्‍हस्वदीर्घाच्या मिठीत
नात्यातली हिरवाई’
याची दखल घेत काव्यसंग्रहाला जन्म देत असतो.

पृष्ठसंख्या: 
59
किंमत: 
रु. 50
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित