ISBN No: 
978-81-7434-871-5

या नुसत्याच विज्ञानकथा नाहीत.
या आहेत विज्ञान प्रयोगकथा.
आजूबाजूला सहज उपलब्ध असणा-या गोष्टीतून
केलेले प्रयोग मांडणा-या आणि
या प्रयोगामागील विज्ञान सोप्या भाषेत
समजावून देणा-या कथा.
मुलांची सुप्त सर्जनशीलता शोधणारी
'शाळा घरात अन् घर शाळेत' नेणारी
ही आहे

पृष्ठसंख्या: 
108
किंमत: 
रु. 100
प्रथम आवृत्ती: 
2015
सद्य आवृती: 
September, 2015
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित