ISBN No: 
978-81-7434-743-5

 शाळेमध्ये 'विज्ञान' हा विषय 'अभ्यासा'चा असतो.
 या पुस्तकात हाच विषय 'छंद' म्हणून येतो.
 निरनिराळया प्रयोगातून वेधक पध्दतीनं विज्ञानाच्या अभ्यासासाठी
हे पुस्तक मानसिक शिस्त निर्माण करतं.
 मुलांना विज्ञानशिक्षित करताना त्याच्या चांगल्या बाजूंचाच
उपयोग करायला हे पुस्तक शिकवतं.
 विज्ञानाच्या चुकीच्या वापराबाबतीतही हे पुस्तक सजगता निर्माण करतं.
आणि तरीही हे सहज रंजक, माहितीपूर्ण पुस्तक केवळ
'शालेय' विद्यार्थ्यांसाठी नाही, तर पालकांमधल्या 'शिक्षकां'साठी
आणि शिक्षकांमधल्या 'पालकां'साठीही आहे.

पृष्ठसंख्या: 
342
किंमत: 
रु. 375
प्रथम आवृत्ती: 
2006
सद्य आवृती: 
May, 2012
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित