लेखकाचा पत्ता: 
3-104-F चामुंडा गार्डन, वृंदावन हॉस्पिटलच्या मागे, करसवाडा, म्हापसा, गोवा-४०३५२६ मो.९४२३८८६०४६
लेखकाचा इ-मेल आय डी: 
vishram.sharad@gmail.com