ISBN No: 
978-81-7434-619-3

जीवन, मृत्यू, ज्ञान, विज्ञान, ईश्वर
अशा महत्त्वाच्या मूल्यांचा अर्थ
कधी प्रत्यक्ष अनुभूतीतून,
तर कधी कल्पनाशक्तीच्या साधनेतून,
तर कधी चिंतनातून मर्ढेकर शोधतात.
अशा प्रयत्नांचा मागोवा कविता
समजून घेण्यास उपयुक्त ठरतो.
त्यांच्या कवितेतील महत्त्वाच्या विषयांचे
कल्पनानिष्ठ संशोधन कसे झाले,
याचा घेतलेला वेध.
मर्ढेकरांची कविता

पृष्ठसंख्या: 
190
किंमत: 
रु. 225
प्रथम आवृत्ती: 
2013
सद्य आवृती: 
August, 2013
प्रकाशन अवस्था: 
प्रकाशित