लेखकाचा पत्ता: 
बी ११, श्रीविनायक सहनिवास, रोड नं.३, तेजपाल स्कीम, विलेपार्ले (पू.), मुंबई-४०००५७
लेखकाचा इ-मेल आय डी: 
mrinalini@gmail.com
लेखकाची इतर माहिती: 
* सकाळ वृत्तसमूहात पत्रकार. * राजकीय विषयांवर लेखन. नक्षलग्रस्त छत्तीसगड येथे वार्तांकन, त्यावरील लेखमाला प्रसिद्ध. * आदिवासी महिला्च्या प्रश्र्नांवर कार्य. * साहित्य : गिव्हिंग व्हॉईस टू द अनहर्ड हे नक्षलग्रस्त भागावरील लेखमालेचे संकलित पुस्तक.