दि. १६.६.२०१६ रोजी रात्री ८.३० वा. ABP माझा वर प्रसारित झालेली विश्र्वास नांगरे पाटील यांची मुलाखत पहा:
https://www.youtube.com/watch?v=ueRSmNQOP_I

राजहंस प्रकाशनाशी संबंधित हस्तलिखिते आणि इतर साहित्यविषयक बाबींसाठी
rajhansprakashaneditor@gmail.com या ई-मेल वर संपर्क साधावा.

राजहंस प्रकाशनाच्या पुस्तकांची मागणी, नोंदणी अथवा योजनेबाबत माहिती घेण्यासाठी rajhansprakashansales@gmail.com या पत्त्यावर ई-मेलने संपर्क साधावा.